Bilens bremsesystem

Lagt til: onsdag, 26.06.2019
Sist oppdatert: torsdag, 27.06.2019

I henhold til kjøretøyforskriftene er bilens bremsesystem delene som får en bil i hastighet til å redusere farten, før en full stans. Men bilens bremsesystem har også en oppgave i å forhindre at en bil i ro begynner å bevege på seg. Dermed er det lurt å vite litt om din bils bremsesystem, slik at du vedlikeholder bilen på best mulig måte, og holder deg innen lover og regler.

Begreper det kan være lurt å ha hørt om som inngår i et bremsesystem er:
Betjeningsinnretning (spak, bryter eller bremsepedal)
Overføringsinnretning (mekanisk, elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk)
Bremseinnretning (elektrisk type, friksjonstype eller væsketype) 

Betjeningsinnretningen til bilen er oftest kjent som bremsepedal eller spak.
Når det snakkes om bilens overføringsinnretning er det her bremseservo kommer inn i bildet, for å gjøre det enklere å bremse tyngre vekt.
Bilens bremseinnretning må være av typen skivebrems (friksjonsbelegg mot skive) eller trommelbrems (friksjonsbelegg mot trommel). 

Det er vanlig blant el-biler og hybridbiler å ha tilleggsystemer til et av sistnevnte bremsesystemer. Disse tilleggsystemene har gjerne egenskaper som gjør at batteriet lader samtidig som bilen bremser. 

Ulike bremsesystemer det kan være greit å vite noe om:

ABS- og ESP-system

ABS-system (blokkeringsfritt bremsesystem) er å finne i et moderne bremsesystem, og dette systemet har som oppgave å hindre at hjulene låses dersom bilen befinner seg på et glatt underlag samtidig som man bremser. I litt mer eksklusive biler der bilene er utstyrt med ESP-system (Electronic Stability Program), kjøres disse to systemene sammen (ABS og ESP), og jobber dermed sammen for å holde bilen på veien. ESP-systemets oppgave er å registrere dersom bilen skulle skli av underlaget, ved å diagonalt bremse hjulene samtidig som det foregår en kutting av motoreffekten. Dette systemet virker helt til det registreres at bilen går stabilt på underlaget.

Skivebremser

Et bremsesystem bestående av skivebremser inneholder en bremsecaliper, selve bremseskiven og bremseklosser. Som tidligere nevnt, er det viktig at bremsesystemene inneholder et friksjonsbelegg, og i dette tilfellet befinner friksjonsbelegget seg på bremseklossene. De fleste moderne biler har skivebremser både foran og bak, ettersom skivene både tilbyr luftkjøling, samtidig som de overfører store bremsekrefter raskere. I og med at kreftene som oppstår når man bremser er større foran enn bak, er skivene som oftest større foran enn bak. Det er også vanlig at biler er utstyrt med skivebremser foran og bak, samtidig som den har trommelbremser bak. 

Skivebrems

Bildet over: En typisk skivebrems kan se slik ut.

Trommelbremser

Trommelbremser består av flere viktige forbruksdeler som bremsesko, bremseband, selve bremsetrommelen, fjørsystem og hydraulisk betjent sylinder (dobbeltvirkende eller enkelt) eller mekanisk betjent S-nøkkel.
I biler der trommelbrems- og skivebremssystem kombineres, virker bremseskivene som bilens normale kjørebrems, der bremsetrommelen fungerer som bilens parkeringgbremssystem. Bremsetrommelen er da en del av bremseskivens innvendige deler. I og med at denne typen bremsesystem er lukket, vil trommelbremsen være mer disponert for overoppheting. Trommelbremsen er i tillegg til dette tyngre og krever mer jobb for servicearbeid, enn skivebremser. 

Trommelbrems

Bildet over: Slik kan en trommelbrems se ut.

Hydraulisk bremsesystem

Første ledd av et hydraulisk bremsesystem starter med en bremsepedal. Bremsepedalen fungerer som et viktig ledd for deg for å kunne bremse bilen. Men kraften man trenger for å bremse ned et kjøretøy på flere tonn, krever en del krefter. Derfor har vi noe som heter bremsekraftforsterker, også kalt bremseservo. Bremseservoen forsterker den kraften en fører påfører bremsepedalen, slik at det skal være mer lettbetjent å bremse ned et større kjøretøy. 

Elektrisk bremsesystem

Elektriske bremsesystemer vil alltid være i tillegg til ordinære systemer med friskjsonsbelegg. Men disse elektriske systemene bremser bilen gjennom elektromagnetisme, og er da 100% elektrisk. Dette forekommer oftest i el-biler eller hybridbiler, der disse elektriske bremsesystemene lader opp bilens batteri samtidig som det bremser bilen.