Dekk og felg

Lagt til: onsdag, 26.06.2019
Sist oppdatert: fredag, 28.06.2019

Et bildekk er konstruert på en måte som både stiller krav til sikkerhet og komfort, men også bilens kjøreegenskaper. Hovedoppgaven til et bildekk er å ha direkte kontakt med veibanen, samtidig som det skal overføre kreftene som fra bilens motor over til dekkene best mulig. Det kan derfor være lurt å vite litt om hvordan et bildekk er konstruert, slik at du får en bredere forståelse av hva som skal til for å oppnå disse kravene.

Bilens felg, derimot, fungerer som en avstivning til bildekket, slik at bildekket kan fylles opp med luft med en motkraft. Felgen kalles for bilens hjulring, og man finner dette igjen på blant annet sykler og motorsykler. Felgens opprinnelse finner vi på tidligere hestekjøretøy, der felgen var av materialet tre med stålbeslag. Moderne felger benytter de mer standhaftige materialene aluminium-, magnesium- eller stållegeringer. 

Dekk og felg

Dekk

Selve bildekket er bygget opp av de tre delene, dekkstamme(1), vulstring(2) og slitebane(3). 
1: Det som danner en dekkstamme, er materialer som nylon, polyester eller rayon. Disse materialene lager noe som kalles gummibelagte kordlag. En kord er en type gummiteknikk, og fungerer som armering av gummiprodukter. 
2: Vulstringen er der disse kordlagene legges rundt.
3: Slitebanen er der mesteparten av dekket har direkte kontakt med veibanen, og derav navnet sliter dette mest på dekket. Denne delen av dekket skal være av en gummiblanding med høy slitestyrke. Dekkets sidevegger har dermed mykere gummiblanding ettersom denne delen av dekket skal ta opp fjæringsbevegelsene som påføres dekket. 

Dekkinformasjon, tommer, profil.. 

På selve dekket står det en del informasjon om både dekket og hvilke størrelse på felg det passer til. Denne informasjonen kan være kjekt å kjenne til. For eksempel kan det på gummien stå "225/40 R18". Denne informasjonen forteller oss at bredden på dekket er 225 millimeter, mens 40% av dekkets bredde er dekkets profil. Dekkets profil er avstanden fra dekkets kant ved felgen, og opp mot toppen av gummien (dersom man tar utgangspunkt i å måle vertikalt). Det vil si at dekkets profil i dette tilfellet er 40% av 225 millimeter = 90 millimeter. "R"'en foran tallet 18 indikerer at kordlaget i dekkstammen er lagt så godt som vinkelrett på dekkets slitebane, noe man finner man igjen på de fleste moderne biler. "R"'en står da for radialdekk
Tallet 18 helt til slutt er en indikasjon på størrelsen til felgen som passer inn i dekket. I dette tilfellet er diameteren på en passende felg til dekket på 18" (tommer). 

Viktig å vite om dekkmønster

Dekkene blir som kjent slitt gjennom den jevnlige kontakten med det harde underlaget. Derfor er det viktig å kunne kjenne igjen et slitt dekk, først og fremst av egen sikkerhet og ikke minst for andres sikkerhet. For slitte dekk er derimot ikke lov til å ferdes i trafikken med, ettersom dette i høyeste grad kan være trafikkfarlig. Dekkene har også som egenskap å drenere bort vann som befinner seg i kjørebanen, og denne egenskapen blir sterkt redusert dersom dekkmønstrene blir for slitt. 

Slitte dekk

Bildet over: Slitte dekk burde byttes ut og ikke brukes på kjøretøy.

Felg

Hjulets felger er som nevnt oftest å finne med enten aluminium-, magnesium- eller stållegeringer. Felger måles i tommer, og her må man ta hensyn til dekket felgen skal settes på, slik at de passer med hverandre. For felger er det to begreper som også må tas hensyn til for at felgene skal passe navet (der man skrur felgen til på bilen), dette er da boltsirkel og innpress
Boltsirkel - Felgens boltsirkel må stemme med hullene på navet for at de skal passe. Og felgens boltsirkel er avstanden fra det ene bolthullet til bolthullet tvers over (motstående bolthull), og angis i millimeter. 
Innpress - Felgens innpress vil si avstanden mellom navet på bilen og felgens senter. Det er viktig at innpressingsdybden stemmer, ellers kan man risikere at hjulet kommer innat både fjærer, støtdempere og skjermens ytterkant. Inpressingsdybden står ofte stemplet på felgen.