Filter til din bil

Lagt til: mandag, 24.06.2019
Sist oppdatert: torsdag, 4.07.2019

Filter til bil er en slitedel. Det kan derfor være lurt å ha en oversikt over når sist bytte av filter er gjort, slik at filteret fortsatt har den optimale evnen av å filtrere bort partikler som ikke skal trenge inn - samtidig som den slipper inn frisk luft. Nedenfor finner du mer informasjon om hver av filtrene man vanligvis finner i et kjøretøy både med forbrenningsmotor og uten (el-biler), deres egenskaper og hvilke produkter som er tilgjengelige.

Til bil finnes det flere forskjellige typer filter. Disse forskjellige typene filter, har hver sin individuelle oppgave ettersom hvor i bilen de er plassert. Felles for alle filtre, er at de skal filtrere bort helseskadelige partikler som pollen, støvpartikler og gasser fra å trenge inn der de ikke hører hjemme. Enkelte filtre er konstruert på en slik måte at de til og med hindrer væsker å trenge inn. Det kan dermed være snakk om blant annet luftfilter, som har som oppgave å hindre disse helseskadelige partiklene og væsker å nå deg og de som befinner seg i bilen.

Luftfilter

Luftfilter fjerner uønskede partikler fra å trenge inn i motoren. Luftfilteret fjerner ikke bare faste stoffer, men også væsker og gasser. Ettersom støv, insekter og andre uønskede partikler stadig kommer i kontakt med luftfilteret, burde den byttes ofte. Her sier man at luftfilteret burde byttes omtrent en gang i året for å opprettholde motorytelse og dermed hindre høyere drivstofforbruk.

Oljefilter

Bilen har mange bevegelige deler, og disse er det viktig å få smurt inn med riktig type olje. Stemplene og ulike lagre i motoren er avhengig av å få tilstrekkelig med ren olje, som ikke er skitnet til av annet smuss og uønskede partikler. Oljefilteret har da som oppgave å hindre at dette skjer, og skal samtidig tilføre motoren med ren smøreolje slik at motoren fungerer optimalt. Oljefilteret burde byttes et par ganger i året, for å sikre at den ikke går tett og potensielt sett kan skade motoren.

Drivstoffilter

Drivstoffilter er som andre filtre en forbruksvare. Dette filteret sørger for å tilføre motoren rent drivstoff, og sørger dermed for å holde drivstofforbruket lavere, enn om filteret skulle være tett eller slitt. Drivstoffilteret burde være av høy kvalitet, slik at motorens pålitelighet bevares.

Partikkelfilter (dieselpartikkelfilter)

Et kupèfilter har den egenskapen av å forsyne bilens innvendige område med frisk og sunn luft. Dette skjer gjennom bilens ventilasjonsanlegg. Når man kjører, filtrerer luftfilteret ca. 150 liter luft per sekund, dermed er det viktig at kupèfilteret også har de optimale egenskapene som skal til for å kunne forsyne frisk luft ett steg videre - nemlig til de i bilen. Dersom du oppdager at det til tider befinner seg dårlig lukt i bilen, eller at det stadig oftere samler seg støv i kupèen, kan det være lurt å bytte kupèfilteret. Dersom du skal bytte kupèfilter, kan dette enkelt gjøres selv, slik at du ikke trenger å reise på et verksted for dette.

Kupèfilter

Partikkelfilter er kun for dieselbiler. Eksosen som oppstår ved forbrenningen av dieselen, inneholder skadelige partikler. Partikkelfilteret har dermed som oppgave å fjerne disse skadelige partiklene. Standard tommelfingerregel for bytte av partikkelfilter, er på ca. 180 000 kjørte kilometer.

Kupèfilter

Et sportsfilter er et luftfilter der luftgjennomstrømningen er betraktelig økt for å tilføre motoren mer frisk luft, som igjen kan bety økt ytelse.

2 års garanti på alle produkter

30 dagers åpent kjøp

Eurodel lar deg enkelt finne filter til din bil ved hjelp av søkeregister for registreringsnummer. Med søkefunksjonen hos Eurodel er du sikker på at filteret du finner passer din bil.