Hvilke motordeler bør du kjenne til

Lagt til: fredag, 11.01.2019
Sist oppdatert: torsdag, 4.07.2019

Bilen din består av svært mange og ukjente deler som gjør alt fra å sette i gang tenningen til å måle temperatur og olje slik at du får varsler i kupéen. Det er mange deler vi bør kjenne til slik at ikke alt som skjer med bilen virker så skummelt, og ikke minst kan det være lurt å vite hvor du får tak i den billigste motordelen til akkurat din bil. I den neste delen av artikkelen gir vi deg en mulighet til å bli kjent med motorrommet og bilen din!

Det kan være vanskelig å finne deler til motor som passer akkurat din bilmodell. Heldigvis er det mulig å bli bedre kjent med hva som finnes under panseret. I artikkelen nedenfor gir vi deg en guide til hva som finnes av komponenter og viktige bestanddeler for bilen din og hvor du finner motordeler på nett til beste pris. Motordeler du finner i en bil i 2019 har mange kompliserte og viktige funksjoner for bilen din.

Viktige motordeler å vite om i 2019

De viktigste motordelene du finner i en bil er topplokket med ventilsystem, kjølevæske for temperaturregulering i motoren, motorblokk, smøresystemet, sylindre, veivhus og veivaksel. Dette er kort fortalt de viktigste elementene du finner i en moderne motor, og nedenfor kan du lære om de ulike motordelene vi mener er viktig å ha et visst forhold til.

Kjølevæske og frostvæske

Kjølevæske eller frostvæske er et tilsetningsstoff som finnes i kjølevannet til vanlige bilradiatorer. Kjølevæske skal hindre tilstoppinger i radiatoren og hindre skader på motoren ved temperaturer er under frysepunktet. Det er viktig med en god frostfri kjølevæske til din bil. Det er viktig at en frostfri kjølevæske holder seg flytende ved lave temperaturer, den bør gi beskyttelse mot rust og andre skadene belegg i kjølesystemet og den kan ikke angripe kjølesystemets egne deler, samt beskytte motoren ved høye temperaturer. Frostvæske fås kjøpt både som konsentrat og frostvæske som er ferdig blandet. Dette står på flasken du har og anvisning om blandeforhold på frostvæske står påført flasken. Du finner også frostvæske i ulike farger. Det er viktig å ikke blande frostvæske med ulik farge. Sjekk derfor bilens instruksjonsbok dersom du er usikker på hvilke farge bilen din skal ha. Du får frostvæske for alt i fra noen hundrelapper til flere tusen, men det er for biler ment for privat bruk ikke nødvendig med de dyreste produktene.

Motorblokk

Motorblokken er den delen av en motor som fungerer som den bærende delen i en moderne stempelmotor. Det er i motorblokken du finner motordeler som sylindre, oljekanaler, kjølekanaler og andre eksterne motordeler. Motorblokken er ofte produsert i lettmetall som er lett og leder varme godt.

Hvordan en motorblokk kan se ut

Bildet over: Slik kan en motorblokk se ut.

Smøresystem og motorolje

I dagens biler sørger smøresystemet for at metallflater og drivverk ikke har direkte kontakt slik at det oppstår friksjon. Smøreoljen du finner i bilen din er ofte av mineralolje av høy kvalitet, enten syntetisk eller semisyntetisk. Tilsetninger i oljen sørger for smuss og andre slitasjepartikler holdes i oljen som igjen fanges opp i oljefilteret. Smøreolje er bedre kjent som motorolje og er viktig for å gi lettere kaldstart, mindre slitasje på motor og gir lavere utslipp. Motoroljen du finner i motoren din blir forurenset over tid, og motoren får hjelp av oljefilteret til å holde oljen så ren som mulig. Valget av motorolje er opp til deg, og du velger motorolje basert på behovet ditt, hvilken kjørestil og hvor mye penger du vil legge i valget av motorolje. 

Det er viktig å ta oljeskift flere ganger.

Bildet over: Oljeskift er noe vi alle gjør eller har gjort dersom vi har eid en bil.

Sylinder

Sylinder er hulrommet i en motor hvor stempelet beveger seg. I en bilmotor sitter ofte flere sylindere ved siden av hverandre og er ofte støpt i jern eller aluminium. Motorens sylindere forklarer motorens volum ved å ta volumet av en sylinder ganget med antall sylindere. I dag finnes det mange motorer med lite sylindervolum, men som allikevel yter godt.

Veivhus og veivaksel

Veivhus og veivaksel er to begreper som henger tett sammen. Veivhuset i en motor er en lukket kappe som omgir veiveakselen. På vanlige bilmotorer fungerer veivhuset ofte som en oljebeholder for trykksmøring.